Tack!

Tack för att du tar steget att prata om det våld och de övergrepp som flera elever i varje klass är utsatta för. Det syns inte alltid, men det kan finns där som ett obehag i magen, ett tryck över bröstet och en rädsla hos flera elever i varje klass. Men det finns hopp! Med Elevkonventionen vill vi ge lätta samtalsguider att använda ihop med barnen, för att på så sätt bidra till mer kunskap och minskad utsatthet!

Flera barn i varje klass utsätts för sexuella övergrepp, våld och försummelse.

En trygg vuxen gör skillnad

För att ett utsatt barn ska klara sig bättre i framtiden så krävs det trygga vuxna som kan se och uppmärksamma barnet. Det är första steget till att barn ska kunna få stöd och hjälp och att våldet ska kunna upphöra. Den trygga vuxna som kan göra skillnad kan vara du! Tystnad och okunskap riskerar att våld och försummelse mot barn osynliggörs och därför måste vi prata om det som flest barn utsätts för. Vi har tagit fram underlag för dig som lärare eller annan vuxen runt barn,  så att du på ett lättare sätt kan prata om svåra frågor.

I och med att Barnkonventionen blir lag 2020 så har Sverige, genom lag, förbundit sig att skydda alla barn mot alla former av övergrepp.Det gör vi i alldeles för liten utsträckning idag. Med Elevkonventionen hoppas vi att Barnkonventionen inte bara blir lag utan också praktiskt tillämpat. Lycka till!

Alla barn har rätt att skyddas

När barnkonventionen nu blir lag krävs nya tag för att trygga barn och ge barn rätt till information. Därför finns nu ett enkelt och lätthanterligt material för pedagoger eller andra vuxna runt barn att använda sig av för att på ett lätt sätt närma sig svåra frågor. Vi kallar det Elevkonventionen!

Våld

I Sverige lever uppskattningsvis minst var tionde barn i hem med våld. Att leva i hem med våld innebär att barnen tvingas uppleva vuxnas våld och där barnen också lever i mycket större risk att själva utsättas för våld. 

Porr

Barn exponeras för porr när de är mycket unga numera genom att porren finns lättillgängligt och gratis i barnens mobiler eller datorer. Forskning har visat att ju yngre barnen är desto mer obehag upplever de av vad de ser. 

Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp på barn drabbar var femte barn. Det innebär att mellan 5 till 6 barn i varje klass kommer att utsättas innan hen fyller 18 år. Ju yngre barnen är som utsätts för sexuella övergrepp, ju vanligare att det är en vuxen i deras närhet som är förövare.

Försummelse

Det uppskattas att tjugo procent av alla barn i Sverige, vilket motsvarar 400.000 barn växer upp i ett hem där föräldrarna antingen har ett pågående missbruk eller en sådan form av psykisk ohälsa att de inte kan tillgodose barnens behov. 

Alla barn har rätt att skyddas

När barnkonventionen nu blir lag krävs nya tag för att trygga barn och ge barn rätt till information. Därför finns nu ett enkelt och lätthanterligt material för pedagoger eller andra vuxna runt barn att använda sig av för att på ett lätt sätt närma sig svåra frågor. Vi kallar det elevkonventionen!

Alla barn har rätt att skyddas

När barnkonventionen nu blir lag krävs nya tag för att trygga barn och ge barn rätt till information. Därför finns nu ett enkelt och lätthanterligt material för pedagoger eller andra vuxna runt barn att använda sig av för att på ett lätt sätt närma sig svåra frågor. Vi kallar det elevkonventionen!

Några ord på vägen från 

Nina Rung

Under de senaste två åren har jag mött yrkesgrupper som varje dag möter barn och unga. Och jag har mött tusentals barn. Många vuxna uttrycker en svårighet att ta upp de ämnen jag pratar om samtidigt som barnen vill samtala! För att göra det jobbet lättare och för att bidra till fler samtal med unga så funderade jag och Elaine på hur vi kunde synliggöra utsattheten hos barn och samtidigt kunde bidra till att förebygga och förhindra fler övergrepp. Vi kom fram till att lätta och tydliga samtalsguider inom några utvalda områden skulle kunna bidra till att barn fick mer kunskap och vuxna lite mer stöd i hur samtalen kan gå till. 

I och med att Barnkonventionen snart blir lag och vi därmed blir skyldiga att ge barn och unga kunskap och information om barns rättigheter, skyddet av barn och utsatthet så hoppas vi att den här sidan kan vara till hjälp! 

Det är jag som, grundat på forskning, skrivit materialet som finns här på sidan om barns utsatthet för våld, försummelse och sexuella övergrepp. Jag har också skrivit en ämnesdel om porr eftersom jag anser att det är en av delarna vi måste fokusera mycket mer på om vi ska kunna arbeta mot sexuellt våld och våld. Det här är mitt bidrag till att lärare och pedagoger snabbt och lätt ska kunna samtala om svåra frågor. För ju fler vi blir som vågar prata om just våld, övergrepp och försummelse desto fler barn och unga vågar prata med oss och berätta vad de varit eller är med om. 

Jag hoppas ni vill bidra till målet om ökad kunskap och färre övergrepp genom att använda materialet och frågorna ihop med era klasser eller grupper! Självklart kan frågorna och de korta avsnitten också användas av föräldrar eller andra som vill samtala om svåra frågor på ett lättare sätt! Tillsammans kan vi göra skillnad för alla de barn som lever i utsatthet och förhoppningsvis förebygga att fler far illa!

 Nina Rung, kriminolog och barnrättsexpert

Några ord på vägen från 

Elaine Eksvärd

Min lärare Carola stod inför trettio elever där vi – statistiskt sätt – var 6 stycken som utsattes för sexuella ofredanden, 3 som misshandlades och 3 i missförhållanden hemma. På en plats där kunskap är central borde kunskapen om de barn utsätts för samt hur de får hjälp vara självklar. Jag var ett av sex barn i min klass och jag hade ingen aning.

Nu med elevkonvention ska det bli ändring på det, alla lärare har möjlighet att vara den där personen som ser till att barnkonventionen tillämpas i varje klassrum på alla skolor. Får barn kunskap och förståelse så kan de lättare få hjälp. Men framför allt formas de till en framtid då de inte blir de vuxna som de utsätts för. Tack för att din skola är med och skapar den framtiden, nu.

 Elaine Eksvärd

Några ord på vägen från 

Elaine Eksvärd

Min lärare Carola stod inför trettio elever där vi – statistiskt sätt – var 6 stycken som utsattes för sexuella ofredanden, 3 som misshandlades och 3 i missförhållanden hemma. På en plats där kunskap är central borde kunskapen om de barn utsätts för samt hur de får hjälp vara självklar. Jag var ett av sex barn i min klass och jag hade ingen aning.

Nu med elevkonvention ska det bli ändring på det, alla lärare har möjlighet att vara den där personen som ser till att barnkonventionen tillämpas i varje klassrum på alla skolor. Får barn kunskap och förståelse så kan de lättare få hjälp. Men framför allt formas de till en framtid då de inte blir de vuxna som de utsätts för. Tack för att din skola är med och skapar den framtiden, nu.

 Elaine Eksvärd